Duyurular

2018 Bahar döneminde başlamak üzere MAT Havuz derslerinin başarı notu değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Öğrencilerimize duyurulur. (29.01.2018)
MAT Havuz derslerinde; başarı notuna katkısı %50 olan bir yarıyıl içi sınavı ve başarı notuna katkısı %50 olan bir yarıyıl sonu sınavı olmak üzere iki sınav yapılır.
Derslere %70 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler. Buna ek olarak, yarıyıl içi sınavında en az %25 başarı sağlamayan öğrenciler de yarıyıl sonu sınavına giremezler ve VF almış sayılırlar.
Yarıyıl içi ve sonu sınavlarından toplamda %30 başarı sağlamayan öğrenciler FF alırlar.
Diğer başarı notlarının belirlenmesinde, bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.

Effective as of 2018 Spring semester, assessment of the grades in Math Common courses has been updated as follows.
In Math Common courses, there are two exams of equal weight: one midterm exam with 50% contribution to the final grade and one final exam with 50% contribution to the final grade.
Students not attending at least 70% of the courses are not admitted to the final exam. Additionally, students failing to score at least 25% in the midterm exam, are not admitted to the final exam and receive VF.
Students failing to score at least 30% in total from the midterm and final exam together, receive FF.
The other grades are determined by relative grading system.

MAT332 veya MAT355 dersine kayıtlı öğrenciler, İTÜ-Giriş yaparak üst menünün sağ köşesinden erişebilecekleri Öğrenci sayfalarından sınav kağıtlarını görüntüleyebilirler.

MAT 103, MAT 103E 24 Mart 2018 Cumartesi   9.00-11.00
MAT 104, MAT 104E 24 Mart 2018 Cumartesi   15.00-17.00
MAT 210, MAT 210E 24 Mart 2018 Cumartesi   12.00-14.00
MAT 261, MAT 261E 7 Nisan 2018 Cumartesi   9.00-11.00